miércoles, 25 de mayo de 2011

TBO 4 Japan


O pasado 11 de marzo produciuse o terremoto ao noroeste do Xapón. Tivo unha magnitude de 9.0 na escala de Richter, que causou un xigantesco tsunami, convertendo o suceso na maior catástrofe do país.
Un grupo de profesionais da ilustración  desenvolveu unha iniciativa para recadar fondos e entregarllos a Cruz Vermella Xapón. Primeiro coa realización desinteresada de ilustracións para ser poxadas on-line a través de e-Bay, logo coa edición dun libro que recolle todas as obras realizadas e cuxos beneficios van ser destinados ao mesmo fin. O título da obra: TBO 4 JAPAN non pode ser máis ilustrativo deste acto, "Banda deseñada para Xapón".Os participantes son máis de cento cincuenta entre promotores, ilustradores, impresores, editores, deseñadores, amigos... Entre eles atópase RuAn que achega o seu gran de area, por que o mundo da ilustración tamén pode ser solidario.


El pasado 11 de marzo se produjo el terremoto al noroeste del Japón. Tuvo una magnitud de 9.0 en la escala de Richter, que causó un gigantesco tsunami, convirtiendo el suceso en la mayor catástrofe del país.
Un grupo de profesionales de la ilustración  ha desarrollado una iniciativa para recaudar fondos y entregárselos a Cruz Roja Japón. Primero con la realización desinteresada de ilustraciones para ser subastadas on-line a través de e-Bay, luego con la edición de un libro que recoge todas las obras realizadas y cuyos beneficios van a ser destinados al mismo fin. El título de la obra: TBO4JAPAN no puede ser más ilustrativo de este acto, “tebeos para Japón”.
 

Los participantes son más de ciento cincuenta entre promotores, ilustradores, impresores, editores, diseñadores, amigos… Entre ellos se encuentra RuAn que aporta su grano de arena, por que el mundo de la ilustración también puede ser solidario.

The March 11 earthquake occurred northwest of Japan. Had a magnitude of 9.0 on the Richter scale, causing a giant tsunami, turning the event into the greatest catastrophe in the country.
A group of professional illustrators has developed an initiative to raise funds and deliver them to Japan Red Cross. First with the completion of artwork to be selfless on-line auction through e-Bay, then with the publication of a book containing all works, and whose benefits will be for the same purpose. The title of the work: TBO4JAPAN not be more illustrative of this act, "comics for Japan. "
 

Participants are one hundred and fifty between developers, illustrators, printers, publishers, designers, friends ... Among them is RuAn that contributes its bit for the world of illustration can also be supportive.

No hay comentarios: