jueves, 29 de octubre de 2009

You vote by us


Vota por True Dog, Vota for True Dog
Unha obra nosa (preme o enlace de arriba para vela) vai ser vista, comentada e cualificada por os deseñadores de todo o mundo. O deseño seleccionado ase converter nun caderno dispoñible para a compra no almacén de Meninos. - Para cualificar o deseño, é preciso que crees unha conta no almacén de Meninos, logo, no mesmo enlace de arriba, procedes a realizar atúaa votación. cualifica o deseño da " A" a " F". Moitas grazas!

Una obra nuestra (pulsa el enlace de arriba para verla) va a ser vista, comentada y calificada por los diseñadores de todo el mundo. - El diseño seleccionado se convertirá en un cuaderno disponible para la compra en el almacén de Meninos. - Para calificar un diseño, es preciso que crees una cuenta en el almacén de Meninos, luego, en el mismo enlace de arriba, procedes a realizar tu votación. califica el diseño de la " A" a la " F" ¡Muchas gracias!


A work ours (the connection of above seeing it beats) goes to be seen, to be commented and to be described by the designers worldwide. - The selected design will become a notebook available for the purchase in the warehouse of Meninos. - To describe a design, it is precise that you create an account in the warehouse of Meninos, then, in the same connection of above, you come to realise your voting. it describes the design as " A" to " F" . Thank you very much!