jueves, 15 de octubre de 2009

Animadario "S"
"S" de serpe, que sibilina, sempre segundo a nosa visión, enróscase nos incautos para darlles unha morte cruel e terrible. Dicía que sempre segundo a nosa visión, visión que pon os nosos defectos nelas que, polo menos, cando atacan, fano por a súa supervivencia. Magoa que non aprendamos algo delas, máis que ninguén aqueles que baten nas súas donas ou que berran por calquera paifocada. Que sabios éranche os Quechua que venerábanas.

"S" de serpiente, que *sibilina, siempre según nuestra visión, se enrosca en los incautos para darles una muerte cruel y terrible. Decía que siempre según desde nuestra visión, visión que pone nuestros defectos en ellas que, por lo menos, cuando atacan lo hacen por su supervivencia. Una pena que no aprendamos algo de ellas, más que nadie aquellos que pegan a sus mujeres o que chillan por cualquier tonteria. Que sabios te eran los Quechua que las veneraban.

"S" Of snake (serpe in galego), that astutely, always as our vision, entangled in the incautos to give them a cruel and terrible death. It said that always as from our vision, vision that puts our defects in them that, at least, when they attack do it by his survival. A penalty that do not learn something of them, more than anybody those that hit to his women or that scream by any stupidity. Than wise were you the Quechua that venerated them.

2 comentarios:

Zerogluten dijo...

Continuamos el animadario. Me gusta. Me gusta la ese de silencio, de sin gluten y el toque autentico de las imagentes de antaño.
Me guSSSSSSSSSta.
BesitoS Sin gluten.

An dijo...

Zerogluten, me alegro de que te guste. Saúdos e apertas