jueves, 16 de julio de 2009

Animadario "Q"


O "Q" de Quenlla. Se un procura a verba quenlla vaise atopar con que nos di que son calquera dos peixes mariños, carnívoros e moi voraces. O que non din, polo menos eu non o vin, é que en terra firme tes tamén moitas quenllas e, se cadra, máis perigosas que as que andan polo mar, unhas disfrázanse de respectabilidade e outras, xa sen disfrace, gozan de impunidade total para roubar o que é de todos ou, polo menos, o que non é deles. E que ninguén se trabuque, non falo de quen rouba por necesidade, ou por que a súa educación e deriva social o levou a facelo, falo daqueles que, pese a telo todo, sempre queren ter máis. Esas quenllas si que saben onde trabar.

La "Q" de Tiburón(Quenlla en galego). Si uno busca la palabra "quenlla"(tiburón) se va a encontrar con que nos dice que son cualquiera de los pescados marinos, carnívoros y muy voraces; Lo que no dicen, por lo menos yo no lo vi, es que en tierra firme tienes también muchos tiburones y, a lo mejor, más peligrosos que los que andan por el mar, unos se disfrazan de respetabilidad y otros, ya sin disfraz, disfrutan de impunidad total para robar lo que es de todos o, por lo menos, lo que no es de ellos. Y que nadie se confunda, no hablo de quien roba por necesidad, o por que su educación y deriva social lo llevó a hacerlo, hablo de aquellos que, pese a tenerlo todo, siempre quieren tener más. Esos tiburones sí que saben dónde morder.

" Q" of Shark (Quenlla in galego). If one looks for the word " quenlla" (shark) one is going away to find whereupon it says to us that they are anyone of the marine fish, carnivorous and very voracious; What they do not say, at least I did not see it, is that in mainland you also have many sharks and, perhaps, more dangerous than those than walk by the sea, disguise of respectability and others, or without disguise, enjoy total impunity to rob what is of all or, at least, which is not of them. And that nobody is confused, I do not speak of who robs by necessity, or so that its education and derives took social it to do it, I speak of which, in spite of having it everything, always they want to have more. Those sharks yes that know where to bite.

2 comentarios:

Jose Ramos dijo...

Hey gracias por tu post amigo , me encanto tu blog , y sobre todo tu sentido del humor ,..un gran saludo !!

An dijo...

Muchas gracias a ti por la tuya, un placer tenerte por aqui y que te guste mi blog. SAúdos e apertas.